คูปองครู2562 หลักสูตรICTทันสมัยก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0

Spread the love


คูปองครู 2562 หลักสูตรทันสมัย 
1-หลักสูตร ICT E-Commerce การงานอาชีพและเทคโนโลยี ครูปลอดหนี้ นักเรียนมีงานทำ เพื่อก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลาง

2-หลักสูตร ICT cloud computing เพื่อการบริหารจัดการเอกสารชั้นเรียน เอกสารนักเรียนและเอกสารครู

3-หลักสูตร ICT การออกแบบเว็บไซต์และ E-leaningเพื่อการเรียนรู้ออนไลน์ ประเทศไทย4.0

4-หลักสูตร INTER แลกเปลี่ยนเรียนรู้การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมประเทศในเอเซียแปซิฟิก

5-หลักสูตรบูรณาการ ICT เพื่อการรจัดการเรียนการสอนห้องเรียน4.0

6-หลักสูตร ICT สร้างสื่อการเรียนรู้ ห้องเรียนปฐมวัย 4.0

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply