อบรมพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียนในจังหวัดขอนแก่น

Spread the love

บริษัท พี.ซี.เอ็ม เอ็ดดูเทค ทราเวล จำกัด จัดอบรมพัฒนาครูโรงเรียนในจังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วย โรงเรียนใน สพป.ขอนแก่น เขต 3 โรงเรียนใน สพป.ขอนแก่น เขต 4 และโรงเรียนใน สพป.ขอนแก่น เขต 5 

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply