จัดอบรมพัฒนาเรื่องระบบ cloud computing สำนักงานไร้กระดาษ

Spread the love

บริษัท พีซีเอ็ม เอ็ดดูเทค ทราเวล จำกัด  หน่วยพัฒนาครู จัดอบรมพัฒนาเรื่องระบบ cloud computing สำนักงานไร้กระดาษ ให้กับคณะครูโรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ในวันที่ 30 ตุลาคม 2561

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply