คูปองครู 2562

Spread the love

หลักสูตรอบรมครู คูปองครู 2562 โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
อับเดรต 13-5-2562

หลักสูตรใหม่ 2562 หลักสูตรอบรมครู 2562

1-รหัสหลักสูตร 629101008
ชื่อหลักสูตร : E-Commerce การงานอาชีพและเทคโนโลยี ครูปลอดหนี้ นักเรียนมีงานทำ เพื่อก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลาง สำหรับนักเรียนประถมศึกษา

2-รหัสหลักสูตร 623101009
ชื่อหลักสูตร : E-Commerce การงานอาชีพและเทคโนโลยี ครูปลอดหนี้ นักเรียนมีงานทำ เพื่อก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลาง สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา

3-รหัสหลักสูตร 629181059
ชื่อหลักสูตร : Cloud Computing เพื่อการบริหารจัดการเอกสารชั้นเรียน เอกสารครูและเอกสารนักเรียน สำหรับนักเรียนประถมศึกษา

4-รหัสหลักสูตร 623181066
ชื่อหลักสูตร : Cloud Computing เพื่อการบริหารจัดการเอกสารชั้นเรียน เอกสารครูและเอกสารนักเรียน สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา

5-รหัสหลักสูตร 629101009
ชื่อหลักสูตร : การออกแบบเว็บไซต์และ E-leaning เพื่อการเรียนรู้ออนไลน์ประเทศไทย 4.0 ระดับประถมศึกษา

6-รหัสหลักสูตร 623101010
ชื่อหลักสูตร : การออกแบบเว็บไซต์และ E-leaning เพื่อการเรียนรู้ออนไลน์ประเทศไทย 4.0 ระดับมัธยมศึกษา

7-รหัสหลักสูตร 621161026
ชื่อหลักสูตร : การสร้างสื่อการเรียนรู้ไอซีที ห้องเรียนปฐมวัย 4.0

8-รหัสหลักสูตร 628181012
ชื่อหลักสูตร : การสร้างสื่อการเรียนรู้ไอซีที ห้องเรียนประถมศึกษา 4.0

9-รหัสหลักสูตร 621041002
ชื่อหลักสูตร : การสอนภาษาอังกฤษแบบ Phonics สำหรับครูปฐมวัย

คูปองครู 2562 หลักสูตรทันสมัย 
1-หลักสูตร ICT E-Commerce การงานอาชีพและเทคโนโลยี ครูปลอดหนี้ นักเรียนมีงานทำ เพื่อก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลาง

2-หลักสูตร ICT cloud computing เพื่อการบริหารจัดการเอกสารชั้นเรียน เอกสารนักเรียนและเอกสารครู

3-หลักสูตร ICT การออกแบบเว็บไซต์และ E-leaningเพื่อการเรียนรู้ออนไลน์ ประเทศไทย4.0

4-หลักสูตร INTER แลกเปลี่ยนเรียนรู้การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมประเทศในเอเซียแปซิฟิก

5-หลักสูตรบูรณาการ ICT เพื่อการรจัดการเรียนการสอนห้องเรียน4.0

6-หลักสูตร ICT สร้างสื่อการเรียนรู้ ห้องเรียนปฐมวัย 4.0