ลูกค้าเว็บไซต์

Spread the love

รายชื่อเว็บไซต์ที่ พีซีเอ็ม ดูแลระบบช่วยกัน

1.โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5

2.โรงเรียนบ้านตราดรินทอง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2

3.โรงเรียนบ้านแดงน้อย   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1